August 18, 2022

foodpanda

foodpanda menu
1 min read

เป็นโชคดีอย่างหนึ่งของคนไทย เพราะดินแดนขวานทองบ้านเราเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมนานาชาติ ทำให้มีการเปิดรับอาหารจากทั่วทุกมุมโลก คงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่าเรามีร้านอาหารจากทุกทวีปให้หาทานกันได้ ยิ่งใน foodpanda menu เด็ดจากนานาชาติ มีจำนวนไม่น้อยและอัดแน่นด้วยคุณภาพ มาเปิดร้านรอคุณอยู่ในแอปเดียว ครั้งนี้เราไปสัมผัสกับอาหารที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก อย่างอาหารอิสราเอลกัน ความพิเศษของอาหารอิสราเอล ประเทศอิสราเอลตั้งอยู่ ณ ดินแดนตะวันออกกลาง ที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งพันธะสัญญา จึงมีความเป็นมายาวนานสืบเนื่องได้นับพัน ๆ ปี...