August 18, 2022

แบบเหล็ก

คนที่ทำงานเกี่ยวกับสายช่างหรืองานก่อสร้าง คงจะคุ้นเคยกับแบบเหล็กที่เอาไว้ใช้ในการขึ้นโครงสร้างแบบต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ หากเป็นในยุคก่อน การขึ้นโครงสร้างหลายๆ ประเภทมักจะใช้แบบไม้ ที่สามารถใช้ได้เหมือนกับแบบที่ทำมาจากเหล็กเช่นกัน อยากจะทำเป็นแบบลักษณะไหน ก็เพียงแค่ตัดและขึ้นโครงให้ได้ตามแบบเท่านั้น จนมาในยุคนี้ การใช้แบบไม้ ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ โดยเฉพาะในบริษัทรับเหมาที่มีชื่อเสียง แต่หันมาใช้แบบที่ทำมาจากเหล็กแทน เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบที่ทำมาจากเหล็ก ใช้กับงานประเภทไหนได้บ้าง แบบเหล็กใช้ทำอะไร ในการขึ้นโครงสำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านหลังเหล็ก...